Politika kvality, EMS a BOZP

Cílem společnosti Martin Kroupa - autodoprava spol. s r.o. je vnést do podvědomí zákazníků představu o kvalitně odvedené práci a to především prostřednictvím stálého a kvalifikovaného pracovního kádru a moderního technického vybavení, při respektování požadavků závazných předpisů a norem.

Společnost je zaměřena především na dopravu sypkých materiálů a pozemní stavitelství - zemní a demoliční práce.

Zajišťování kvality a bezpečnosti práce je prvořadý úkol pro celou společnost a je jedním z klíčových předpokladů k tomu, aby společnost upevnila stávající obchodní pozice a získala nové zákazníky, dosáhla optimálních nákladů a zisku, který umožní další rozvoj společnosti.

Politiku kvality, EMS a BOZP formuluje majitel-jednatel společnosti a k jejímu naplňování jsou hodnoceny dosavadní a stanovovány každoročně nové cíle a navazující programy.

Za dodržování politiky kvality, EMS a BOZP a naplňování jednotlivých cílů jsou zodpovědní zaměstnanci společnosti a to každý svým dílem vyplývajícím z postavení ve firmě.

Politika kvality, EMS a BOZP vychází z těchto základních koncepčních záměrů:

 • Zaměřit úsilí všech zaměstnanců na bezchybnou práci
 • Zajistit na všech pracovištích bezpečnost práce, požární ochranu, hospodárnost činností a šetrný přístup k životnímu prostředí
 • Jednat v souladu s platnými právními předpisy a závaznými normami
 • Zajišťovat potřebnou kvalifikaci pracovníků, aby odpovídala požadavkům na způsobilost, kvalitu a bezpečnost práce dotyčné funkce.
 • Uspokojovat potřeby a očekávání zákazníků s ohledem na kvalitu, dodací lhůty i ceny, včetně získávání informací od zákazníků o jejich názorech na výsledky poskytovaných prací a služeb.
 • V oblasti životního prostředí se zaměřovat především na prevenci znečištění, zejména prostřednictvím důsledného plánování všech činností a školením pracovníků
 • Preventivními opatřeními zamezit vzniku chyb, přijímat opatření sloužící k posílení pozice a dobré pověsti  firmy.
 • Zabezpečit  neustálé zlepšování účinností systému řízení kvality, EMS a BOZP

Pro naplnění záměrů politiky kvality, EMS a BOZP  se majitel-jednatel firmy zavazuje, že:

 • vytvoří potřebné zdroje a organizační podmínky pro účelné fungování systému řízení, splňujícího požadavky norem,  ČSN EN ISO 9001:2009,  ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18 001:2008
 • zajistí vhodnými prostředky trvalou informovanost všech zaměstnanců firmy o jejím postavení a o jejich podílu na stanovených úkolech
 • zajistí účinnou kontrolu jednotlivých činností systému řízení a jeho trvalé zlepšování a zvyšování výkonnosti systému