Recyklace odpadů a zemní práce

Naše společnost rozšířila pole působnosti a k autodopravě od června 2010 poskytuje pro své obchodní partnery i recyklaci odpadů ( drcení a třídění materiálu )  a zemní práce a demolice.