Rok 2003

 • Pro firmu Smeč s.r.o. - Výstavba rodinného domu - Hamr, Praha 4. Odvoz a uložení materiálu v objemu prací 3 000 m3
 • Pro firmu Ptáček s r.o. - Výstavba administrativního centra na Smíchově, Praha 5. Odvoz materiálu v objemu prací 30 000 m3
 • Pro firmu Ptáček s r.o. - Výstavba logistického centra na Pražského povstání, Praha 4. Odvoz a uložení materiálu v objemu prací 11 000m3
 • Pro firmu Univerzální - Výstavba skladových prostor v Praze - Uhříněvsi, Praha 10. stavební,a.s. Návoz materiálu v objemu prací 11 800m3
 • Pro firmu Bau 24 - Výstavba bytových domů v ul. Davídkova Praha - Ládví, Praha 9. Odvoz a uložení materiálu v objemu prací 8 500 m3
 • Pro firmu D.O.B. s r.o. - Výstavba polyfunkčního objektu Praha - Stodůlky, Praha 5. Odvoz a uložení materiálu v objemu prací 10 000m3
 • Pro firmu PJV - Výstavba bytových domů v ul. Jeremenkova Praha - Podolí, Praha 4. Odvoz a uložení materiálu v objemu prací 14 500m3
 • Pro firmu Marek Transport s.r.o. - Výstavba obchodního centra Careffour v Edenu, Praha 10. Odvoz a materiálu v objemu prací 21 000m3
 • Pro firmu Polanský s.r.o. - Výstavba výrobní haly v Praze - Modleticích. Odvoz, uložení, návoz materiálu v objemu prací 45 000m3
 • Pro firmu Polanský s.r.o. - Výstavba bytového domu v ulici Baarova, Praha 4. Odvoz a uložení materiálu v objemu prací 3 900 m3
 • Pro firmu Polanský s.r.o. - Výstavba bytového domu v ulici Lumírova, Praha 2. Odvoz a uložení materiálu v objemu prací 3 400 m3
 • Pro firmu Polanský s.r.o. - Výstavba bytového domu v ulici Chlumova, Praha 4. Odvoz a uložení materiálu v objemu prací 8 800 m3
 • Pro firmu Polanský s.r.o. - Výstavba kancelářské budovy v ulici Vinohradská, Praha 2. Odvoz a uložení materiálu v objemu prací 15 000 m3
 • Pro firmu Polanský s.r.o. - Čištění dna Vltavy Návoz materiálu v objemu prací 6 000m3